HomeSpoločnosť MAPA Slovakia pôsobí na trhu od roku 1991.

MAPA Slovakia Editor, s.r.o. prevzala v roku 2011 tvorbu máp a vydavateľskú činnosť v oblasti kartografie a grafických prác, s výnimkou pracovných zošitov pre školy a školskej kartografie. Všetky mapové podklady sú spracované digitálne, čo umožňuje ich rýchlu aktualizáciu, dopĺňanie a zmeny tematického obsahu, všestranné využitie, či už ako tlačených máp, mapových výrezov alebo digitálnych mapových podkladov. Zaoberáme sa tiež tvorbou jednoduchých aplikácií nad mapovými podkladmi s možnosťou vyhľadávania objektov (názvy ulíc, názvy sídiel, školy, inštitúcie a pod.).

Ponuku vydavateľstva dopĺňajú tiež knižné publikácie, prevažne geografického zamerania.